Gå direkt till innehållGå direkt till sök

Registrera förening

Det ska vara enkelt att hitta idrottsföreningar och komma i rörelse. ParaMe ger er förening en unik möjlighet att nå ut med verksamheten och att få nya medlemmar. Vi hoppas att ni vill vara med! Föreningen behöver inte vara medlem i Svenska Parasportförbundet och registreringen är kostnadsfri.

Villkor för att vara en del av ParaMe

  • Föreningen är villig att ta emot nya medlemmar/aktiva som har en funktionsnedsättning.

  • Föreningen bedriver någon form av idrott och fysisk aktivtet.

  • Föreningen ska hålla informationen på webbplatsen relevant och uppdaterad genom att skicka in eventuella förändringar till parame@parasport.se när de har skett och när uppdatering av uppgifter efterfrågas.

  • Föreningen ska ge ett bra och tryggt bemötande inom en skälig tidsram till personer som kontaktar föreningen.

  • Det är även önskvärt att ni sprider informationen om registreringen på ParaMe inom er förening, till exempel till ledare och styrelse, så att alla känner till det.

Om ovanstående förväntningar ej efterföljs åtar Parasport Sverige sig rätten att ta bort föreningen från ParaMe.

Genom tre enkla steg kan du registrera din förening på ParaMe. Börja med att fylla i information om föreningen här nedan.

1
Steg 1 av 3

Föreningens uppgifter

1
Steg 1 av 3

Föreningens uppgifter

2
Steg 2 av 3

Föreningens aktiviteter

3
Steg 3 av 3

Granska och skicka in

Föreningen

Kort beskrivning av verksamheten. Riktar sig aktiviteterna till barn, vuxna eller alla? Finns det olika adresser till aktiviteterna? Behöver deltagarna ta med egen utrustning eller finns det att låna?

Föreningens kontaktuppgifter

Dessa uppgifter kommer att synas på ParaMe

Skriv in föreningens kansliadress eller adress till aktiviteten. Har du fler aktiviteter med fler adresser välj en av dem här och skriv de andra under respektive aktivitet.

Namn på person i föreningen som är kontaktperson för ParaMe:s användare

E-postadress till person i föreningen som kan svara på frågor om idrotten/aktiviteten, om föreningen och hur man anmäler sig.

Telefonnummer till person i föreningen som kan svara på frågor om idrotten/aktiviteten, om föreningen och hur man anmäler sig.

Dina kontaktuppgifter

Vem kan vi kontakta om vi har följdfrågor gällande informationen i registreringen? (Dessa uppgifter kommer inte att synas på ParaMe)